Банк бусын дотоод хяналтын журам

45,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Журмын зорилго нь ББСБ-ын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих
Танд бүтээгдэхүүнүүд