Байгууллагын жишиг төсөв

50,000 

Төсөв бол багийн санхүүгийн газрын зураг юм. Төсөв нь төслийн төлөвлөгөөний мөнгөн дүнгээрх илэрхийлэл болох бөгөөд төслийн нийт хугацааг хамаардаг. Жилээр, улирлаар, сараар, тухайлсан цаг хугацаанд ч хийж болно

Хэл: Монгол
Хуудасны тоо: 1
Файлын хэмжээ: 18.5 KB
Файлын төрөл: Microsoft Excel (XLSX)
XLSX файлтай ажиллах программууд:

 

Танд бүтээгдэхүүнүүд