Албан томилолтын журам

150,000 

Category
  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Компанийн ажилтнууд гадаад улсад болон орон нутагт албан томилолтоор явахад нь томилолтын зардлын урьдчилгаа олгох
Танд бүтээгдэхүүнүүд