Ааруул төсөл 15 сая

198,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Хорхой ааруул болон тавгийн ааруул үйлдвэрлэх төсөл боловсруулан орууллаа.
Танд бүтээгдэхүүнүүд