Та заавал нэвтэрч оролгүйгээр доорх зааврын дагуу төлбөрөө
шилжүүлсний дараа таны мэйл хаяг руу баримт бичиг илгээгдэнэ.

Банкны нэр:
Хаан банк

Дансны нэр: Сентрополис ХХК
Дансны дугаар: 5011 373 699
Гүйлгээний утга: зөвхөн email хаяг, бүтээгдэхүүийн нэр

Login

Register


A link to set a new password will be sent to your email address.