1. Д.ОЧИРДОРЖ
Нөхөрлөлийн гишүүн, хуульч өмгөөлөгч

Гүйцэтгэх захирал
МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ:
Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
– 2012-2017 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны менежер, өмгөөлөгч,
– 2016 оноос “Асион Хуулийн Фирм” ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал
ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ:
– 2013 онд МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
– 2016 онд МӨХ-ны “Өмгөөлөгчийн алдар” алтан медаль
ГАДААД ХЭЛ:
– Англи
ГИШҮҮНЧЛЭЛ:
– Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн,
– Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн
– Асион хуулийн фирм ХХН-ийн гишүүн

2. Р.АТАРЦЭЦЭГ

Нөхөрлөлийн гишүүн, хуульч өмгөөлөгч
МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ:
Эрүүгийн эрх зүй /насанд хүрээгүй хүүхдийн байцаан шийтгэх ажиллагаа/, өмч, үл хөдлөх хөрөнгө, хөдөлмөрийн эрх зүй, хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч гэрчийг хамгаалах, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
-1984 оноос Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газарт
-1992-1997 онд Алтанбулаг сумын АДХГЗ-нд мэргэжилтэн, Хувьсгалын музейн захирал
-1997 оноос Сэлэнгэ аймаг дахь өмгөөлөгчдийн зөвлөлд өмгөөлөгч
ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ:
-2000 онд “Өмгөөлөгчийн алдар” алтан медаль
-2003 онд Монголын залуучуудын холбооны “Хөдөлмөрийн алдар” алтан медаль
-2004 онд Хүүхдийн төлөө төвийн “Хүүхдийн төлөө” алтан медаль
-2006 онд “Тэргүүний өмгөөлөгч” цол тэмдэг
-2007 онд Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын жуух бичиг
-2008 онд “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
-2008 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
-2009 онд МЗХолбооны “Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч”
-2010 онд МҮЭ-ийн хүндэт тэмдэг
-2011 онд Хууль зүйн албаны 100 жилийн ойн медаль
ГАДААД ХЭЛ:
– Орос
ГИШҮҮНЧЛЭЛ:
– Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн,
– Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн
-Асион хуулийн фирм ХХН-ийн гишүүн

3. ЭНХБОЛДЫН ЗОЛЗАЯА
Өмгөөлөгч
Боловсрол , Зэрэг дэв :
Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:
Гэр бүлийн эрх зүй
Хөдөлмөрийн эрх зүй
Гэрээний эрх зүй
Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
Шүүхийн ажиллагаа ба Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
Мэргэжлийн туршлага :
Тэрээр иргэний эрх зүй, шүүхийн маргаан ба шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаагаар мэргэшсэн бөгөөд тодорхой хэргүүд дээр ажиллаж байсан. Мөн гэр бүлийн хэрэг, хөдөлмөрийн маргаан, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах чиглэлээр ажиллаж туршлага хуримтлуулсан.
Ажлын туршлага
Золзаяа өмнө нь MJL Attorneys хуулийн фирмд дадлага хийж ажлын туршлага хуримтлуулсан.

4. Хөдөлмөрийн маргааны өмгөөллийн үйлчилгээ
Хөдөлмөрийн маргаан, цалин хөлсний маргаан, ажлаас халсан, чөлөөлсөн тухай маргаанд өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ.
Утас: 86007675