1. Хууль зүйн үнэгүй зөвлөгөө
Таньд хууль, эрх зүйн холбогдолтой зөвлөгөө, өмгөөлөгчөөс хууль зүйн туслалцаа авах шаардлагатай бол бид танд туслахад бэлэн байна.
Утас: 99109193

2. Хуулийн зөвлөгөө утсаар өгнө, өмгөөлөл хийнэ
Хуулийн зөвлөгөө өгнө. Эрүүгийн болон иргэний хэрэг туршлагатай өмгөөлөгч өмгөөлнө.
Утас: 94112820

3. Иргэн та 1800-1202 дугаарын утсаар хууль эрх зүйн зөвлөлгөө үнэгүй авч болно

4. Хуулийн зөвлөгөө
Эрүү, Иргэн, Захиргаа аль ч чиглэлээр хуулийн зөвлөгөө өгнө.
Утас: 89984216

5. Хуулийн зөвлөгөө
Танд анхан шатны зөвлөгөөг энэхүү хуудсаараа дамжуулан өгөх ба хэрэв албан ёсоор хандсан тохиолдолд төлбөртэй зөвлөгөө өгөхөөс гадна, таны хүсэлтээр гэрээний дагуу хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно.
Бид мэргэжлийн мэргэшсэн багаар ажиллаж таны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг бүх шатны хууль хяналтын байгууллагад төлөөлж ажиллахад бэлэн байна.
Утас: 96559339

6. Өмгөөлөгч-Хуулийн үнэгүй зөвлөгөө
Хууль зүйн зөвлөгөө мэдээллээ үнэ төлбөргүй аваарай
Утас: 89067578

утсаар хуулийн зөвөлгөө өгнө