Гэр бүлээс гадуур харилцаа бол тухайн хүний ёс зүйн асуудал гэж үзсэн. Торгоод, орон шоронд оруулаад байхыг хариуцлага гэж үзээд байдаг. Гэвч энэ бол эцсийн шат. Тэрнээс өмнө хариуцлага гэж юм бий.

Гэр бүлээс гадуурх харилцааны асуудлыг энэ хуулийн 13.1-д оруулж өгсөн. Тэнд “Иргэний бүртгэлийн байгууллагад гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлсэн хүмүүс нэг ам бүлд хамтран амьдарч байгаа хэр нь өөр этгээдтэй эр эмийн харьцаа тогтоох нь хүүхдийн эрхийн зөрчил гэж үзнэ” гэж заасан. Үүнийг бид өшөө боловсруулж найруулж байгаа. Энэ асуудал хүүхдийн эрхийн асуудал биш юм байгаан. Энэ бол гэр бүлийн харилцаан дахь ёс зүйн зөрчил юм.
Гэр бүл бол ёс зүйн зарчим дээр тогтдог. Үнэ цэнэ нь ердөө тэнд л байдаг. Тэр бүгдийг хуулиар зохицуулж болдоггүй. Ямар нэгэн байдлаар алдаа гаргасан бол эхнэр, нөхрөөсөө уучлал гуйдаг ч юм уу ийм л асуудлаар шийдэгдэнэ.

Гэр бүлээс гадуур харилцаа тогтоосон бол ямар нэгэн хуулийн хариуцлага тооцохгүй ба үүнд хуулийн санкц гэж байхгүй. Ёс зүйн хариуцлагын асуудал яригдах юм.