Олон улсад үнэлэгдсэн монголын хуулийн 5 фирм

1. Аnand and Batzaya Advocates
Утас: 75753322

2. GTS Advocates
Утас: 11331020, 11332020, 70131020

3. Tsets Law Firm
Утас: 11-462393 11-462392

4. Lynch&Mahoney
Утас: 1132-5344

5. Lehman, Lee&Xu
Утас: 11-327810, 11-331235