1. ЭНЭРЭНГҮЙ БАЙХ
Энэрэл нигүүлсэл гэдэг нь хэн нэгний асуудлыг ойлгож, жинхэнэ байдлаар нь асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслахыг хүсдэг сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл юм. Энэ бол хуульчдын ажлын нэг хэсэг. Хүмүүс өөрт нь тулгарсан асуудлаар эсвэл ирээдүйд гарах асуудлаас зайлсхийхийн тулд хуульчид ханддаг. Аль ч тохиолдолд асуудлыг шийдвэрлэх эсвэл зайлсхийхэд хуульчид тусалдаг. Энэрэл бол сайн хуульч болох ур чадварын үндэс бөгөөд өрөвдөх сэтгэлгүй бол үйлчлүүлэгчдээ тулгарч буй асуудлыг бүрэн ойлгож, өрсөлдөгчийнхөө байр суурийг ойлгож чадахгүй.

2️. СОНСОХ ЧАДВАР
Харилцааны ур чадвар нь сайн хуульч байхад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Харилцааны хамгийн чухал талуудын нэг бол сонсох юм. Мэдээжийн хэрэг бусадтай ярих, зөвлөгөө өгөх болон хэзээ, хаана, юу ярихаа мэддэг байх чухал ч эхлээд сонсож чаддаг байх хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгчдийнхээ үгийг сонс. Өрсөлдөгч, хамт олон, шүүгчдийг сонс. Хуульчдын ​​хувьд маш их мэдээлэл авч, дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэж, үйлчлүүлэгчиддээ зөвлөгөө өгдөг учир сайн шийдвэр гаргах ёстой. Харин энэ бүгд сонсохоос л эхэлдэг.

3️. БҮТЭЭЛЧ БАЙДАЛ
Хуульчдын хувьд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй байдаг ч хайрцгаас гадуур сэтгэх хэрэгтэй. Өвөрмөц шийдлийг бий болгох хамгийн сайн арга бол нөхцөл байдал бүрийг тооцох замаар шийдэлд ойртох явдал бөгөөд энэ нь тухайн асуудлыг болон үйлчлүүлэгч болон өрсөлдөгчдөд юу хэрэгтэй байгааг маш сайн ойлгох боломжийг олгодог. Бүтээлч сэтгэлгээ нь бүх сонирхогч талуудад тохирсон шийдлүүдийг гаргахад тань тусална.

4️. ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛЭХ
Урагшилж, өсөж дэвжихгүй байна гэдэг ухарч байна гэсэн үг. Хурдацтай хөгжиж байгаа цаг үед өөрийгөө үргэлж хөгжүүлэхийг хичээгээрэй. Технологи л гэхэд хууль, эрх зүйн орчныг өөрчилж, хуульчдын үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг болсон. Текст буюу бичиг баримт боловсруулах, файл хадгалах, тооцоолол хийх, онлайн харилцаа тогтоох, илтгэл, танилцуулга бэлтгэх, менежмент, зохион байгуулалт хийх зэрэг өдөр тутмын ажилдаа төрөл бүрийн программыг сайн ашиглаж сурах нь бүтээмжтэй ажиллахад хамгийн хэрэгтэй ур чадвар болоод байна.

5️. ТЭВЧЭЭРТЭЙ БАЙХ
Амжилтанд тэсвэр тэвчээрээр л хүрдэг. Бид үргэлжлүүлэн ажиллаж, хичээж, үргэлж суралцаж байх хэрэгтэй. Ямар нэг зүйлийг хийх боломжгүй мэт санагдах үед асуудлаас түр холдож, завсарлага аваад шинээр эхлээрэй. Боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Харин хийхэд жаахан төвөгтэй зүйл л гэж бий.

чадварлаг хуульчийн 5 ур чадвар