Tендерийн жишиг баримт бичгүүд

 1. Харьцуулалтын аргаар зөвлөхийн бус худалдан авахад ашиглах тендерийн жишиг баримт бичиг
 2. Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг
 3. Бараа нийлүүлэх тендерийн тендерийн жишиг баримт бичиг
 4. Ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг
 5. Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг
 6. Зөвлөх үйчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг
 7. Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авахад ашиглах жишиг баримт бичиг
 8. Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг
 9. Сурах бичиг худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг
 10. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичиг
 11. Урьдчилсан сонголт явуулах тендерийн жишиг баримт бичиг
 12. Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд санал авах тендерийн жишиг баримт бичиг
 13. Мэдээллийн систем нийлүүлж, суурилуулах тендерийн жишиг баримт бичиг
 14. Дотоодын өрсөлдөөнт ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг
 15. Дотоодын өрсөлдөөнт бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг

 

Сангийн яамнаас баталсан журмууд

 1. Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай
 2. Бүртгэл хөтлөх журам
 3. Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
 4. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар
 5. Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам
 6. Тендерийн үнэлгээний заавар /маягтууд/
 7. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам
 8. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг
 9. төлөвлөх, тайлагнах журам
 10. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам
 11. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам
 12. Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам
 13. Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам
 14. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох
 15. мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам
 16. Үнэлгээнии хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам /хавсралт/
 17. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой компанийн дотоод дүрэм, журмууд

 

Тендерийн баримт бичгийн загварууд

 1. Бараа худалдан авах тендерийн баримт бичгийн загварууд
 2. Компьютер болон түүний дагалдах хэрэгсэл худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 3. Сэлбэг худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 4. Цэвэрлэгээний материал худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 5. Багаж хэрэгсэл худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 6. Дизель генератор худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 7. Автомашин худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 8. Тавилга худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 9. Тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 10. Шатахуун худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 11. Төмөр материал худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 12. Техник худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 13. Хамгаалалтын шил худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 14. Хамгаалалтын каск худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 15. Тос тосолгооны материал худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 16. Барилгын материал худалдан авах тендерийн баримт бичиг
 17. Ажил гүйцэтгэх тендерийн баримт бичгийн загварууд
 18. Барилгын ажил гүйцэтгэх ажлын тендерийн баримт бичиг
 19. Зам засварлах ажлын тендерийн баримт бичиг
 20. Зам барих ажлын тендерийн баримт бичиг
 21. Худаг гаргах ажлын тендерийн баримт бичиг
 22. Өрөмдлөгийн ажлын тендерийн баримт бичиг
 23. Тоног төхөөрөмж суурилуулах, засварлах ажлын тендерийн баримт бичиг
 24. Гадна тохижилтын ажлын тендерийн баримт бичиг
 25. Гүүр тавих ажлын тендерийн баримт бичиг
 26. Гадна фасадны засварын ажлын тендерийн баримт бичиг
 27. Явган хүний зам тавих ажлын тендерийн баримт бичиг
 28. Цахилгааны шугам татах ажлын тендерийн баримт бичиг
 29. Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх ажлын тендерийн баримт бичиг
 30. Дулааны шугамын өртгөлийн ажлын тендерийн баримт бичиг
 31. Үерийн усны далан барих ажлын тендерийн баримт бичиг
 32. Барилгын их засварын ажлын тендерийн баримт бичигбарилгын тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын тендерийн баримт бичиг
 33. Үйлдвэрийн туршилт тохируулгын ажлын тендерийн баримт бичиг
 34. Хайгуулын ажлын тендерийн баримт бичиг
 35. Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийн загварууд
 36. Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 37. Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 38. Харуул хамгаалалтын үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 39. Эрүүл мэндийн үзлэгийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 40. Хүн тээврийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 41. Ачаа тээврийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 42. Оффис түрээсийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 43. Тоног төхөөрөмжийн түрээсийн үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 44. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийн загварууд
 45. Аудитын үйлчилгээний зөвлөх тендерийн баримт бичиг
 46. Зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 47. Сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 48. Судалгааны ажил боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 49. ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 50. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 51. Боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 52. Боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 53. Олон улсын стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 54. Үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 55. Хяналт хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 56. Контент бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 57. Баримтад кино хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 58. Дотоодын бараа худалдан авалт
 59. Аудитын үйлчилгээний зөвлөх тендерийн баримт бичиг
 60. Зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 61. Сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 62. Судалгааны ажил боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 63. ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 64. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 65. Боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 66. Боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 67. Олон улсын стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 68. Үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 69. Хяналт хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 70. Контент бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг
 71. Баримтад кино хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичиг

 

Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлийн загварууд

 1. Бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээтэй холбоотой үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлүүд
 2. ШӨХТГ-аас ирүүлсэн шийдвэртэй холбоотой Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
 3. Оролцогчдоос ирүүлсэн тодруулгад хариу бэлтгэх Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
 4. Тендерийн үнэлгээний хурлын тэмдэглэл
 5. Тендерийн үнэлгээ, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах хурлын тэмдэглэл
 6. Дүгнэлт зөвлөмжтэй холбоотой захиалагч /дотоод хяналт/-ийн зөвлөмжийг хэлэлцэх хурлын тэмдэглэл
 7. Сангийн яамнаас ирүүлсэн шийдвэртэй холбоотой хурлын тэмдэглэл
 8. Зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотой үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлүүд
 9. Тендерийн баримт бичиг боловсруулах Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
 10. Хураангуй жагсаалт үүсгэх хурлын тэмдэглэл
 11. ШӨХТГ-аас ирүүлсэн шийдвэртэй холбоотой Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
 12. Оролцогчдоос ирүүлсэн тодруулгад хариу бэлтгэх Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
 13. Тендерийн үнэлгээний хурлын тэмдэглэл
 14. Санхүүгийн саналтай холбоотой хурлын тэмдэглэл
 15. Хэлэлцээрийн тэмдэглэл
 16. Тендерийн үнэлгээ, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах хурлын тэмдэглэл
 17. Дүгнэлт зөвлөмжтэй холбоотой захиалагч /дотоод хяналт/-ийн зөвлөмжийг хэлэлцэх хурлын тэмдэглэл
 18. Сангийн яамнаас ирүүлсэн шийдвэртэй холбоотой хурлын тэмдэглэл

 

Захиалагчид болон Захиалагчийн шийдвэрт гомдол гаргах

 1. Захиалагчид гомдол гаргах
 2. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргах
 3. Сангийн яаманд гомдол гаргах
 4. ШӨХТГ-т гомдол гаргах