1. Д.ОЧИРДОРЖ

Нөхөрлөлийн гишүүн, хуульч өмгөөлөгч

Гүйцэтгэх захирал
МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ:
Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
– 2012-2017 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны менежер, өмгөөлөгч,
– 2016 оноос “Асион Хуулийн Фирм” ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал
ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ:
– 2013 онд МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
– 2016 онд МӨХ-ны “Өмгөөлөгчийн алдар” алтан медаль
ГАДААД ХЭЛ:
– Англи
ГИШҮҮНЧЛЭЛ:
– Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн,
– Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн
– Асион хуулийн фирм ХХН-ийн гишүүн

2. ЭНХБОЛДЫН ЗОЛЗАЯА
Өмгөөлөгч
Боловсрол , Зэрэг дэв :
Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:
Гэр бүлийн эрх зүй
Хөдөлмөрийн эрх зүй
Гэрээний эрх зүй
Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
Шүүхийн ажиллагаа ба Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
Мэргэжлийн туршлага :
Тэрээр иргэний эрх зүй, шүүхийн маргаан ба шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаагаар мэргэшсэн бөгөөд тодорхой хэргүүд дээр ажиллаж байсан. Мөн гэр бүлийн хэрэг, хөдөлмөрийн маргаан, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах чиглэлээр ажиллаж туршлага хуримтлуулсан.
Ажлын туршлага
Золзаяа өмнө нь MJL Attorneys хуулийн фирмд дадлага хийж ажлын туршлага хуримтлуулсан.

3. Ш.Цолмон

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
2012 онд Улаанбаатар хотод “Уул уурхай, газрын тос, дэд бүтцийн салбарт “Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат” сургалт,2012 онд Улаанбаатар хотод “Төслийн санхүүжилт” сургалт,2013 онд Улаанбаатар хотод “Маргаан шийдвэрлэх арга зүй” сургалт,2013 онд Улаанбаатар хотод “Гэрээний хэлэлцээр, стратеги, компани доторхи зөрчилдөөнийг удирдах нь, эвлэрүүлэн зуучлах” сургалт,2013 онд Улаанбаатар хотод “Олон улсын хөрөнгө оруулалтын тухай зохицуулалт, олон улсын хоёр тал гэрээ (“BITs”), хөрөнгө оруулалтын маргаан сургалт,2013 онд Хонг Конг БНХАУ-ын засаг захиргааны тусгай бүсэд “Гэрээ боловсруулах, хэлэлцээр хийх урлаг” сургалт,2014 онд Лондон хотод “Агаарын тээврийн даатгалын асуудал” сургалтанд тус тус хамрагдсан.

БОЛОВСРОЛ
2003-2008 онд Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Дээд Сургуулийн эрх зүйн ангид суралцаж Хууль зүйн баклаврын зэрэг хамгаалсан.2009-2010 онд БНХАУ-ын Бээжин хотод Цингхуа Их Сургуулийн Хууль Зүйн Дээд Сургуульд суралцаж Хууль зүйн магистрын зэрэг хамгаалсан.

4. П.Оюундэлгэр

эхаөх эзэмшсэн байдал

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд Магистрын зэрэг хамгаалсан.
АНУ-ын Индианагийн Их сургуульд Хууль зүйн ухааны магистр (LL.M)-ын зэрэг хамгаалсан.
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Докторант.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

1. Арбитрын болон олон улсын гэрээний эрх зүйн сургалтанд хамрагдсан.
2. Англи хэл дээр хууль зүйн мэргэжлийн орчуулга хийх тусгай зөвшөөрөлтэй.
3. Олон улсын болон дотоодын тендертэй холбоотой Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Монгол Улсын Сангийн яамнаас зохион байгуулсан дотоодын болон гадаадын сургалт.
4. Монголын Хуульчдийн Холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.