1. Ц.ЦЭРЭНЖАРГАЛ
Албан тушаал:
Захиргааны эрх зүйн секторын өмгөөлөгч

Танилцуулга:
Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
Өмгөөлөгчийн туслахын сургалт.
Барын холбоо ба гишүүн хуульчид сургалт.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.
Холбогдох:
Утас: 70119206, 70129206
И-мэйл: tserenjargal.ts@advocate.mn

2. Б.ХАЛИУН
Албан тушаал:
Захиргааны эрх зүйн секторын ахлах өмгөөлөгч
Холбогдох:
Утас: 70119206, 70129206
И-мэйл: khaliun@advocate.mn
Танилцуулга:
Мэргэжил эзэмшсэн байдал
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
Өмгөөлөгчийн туслахын сургалт.
Барын холбоо ба гишүүн хуульчид сургалт.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулдаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.

3. Л.НОМИНЦЭЦЭГ
Албан тушаал:
Захиргааны эрх зүйн секторын ахлах өмгөөлөгч
Танилцуулга:
Мэргэжил эзэмшсэн байдал
Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг Олон Улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн сургалт.
Монголын Хуульчдын Холбооноос зохион байгуулагддаг жил бүрийн хуульчийн мэргэжлийн сургалт.

Холбогдох:
Утас: 70119206, 70129206
И-мэйл: nomintsetseg.l@advocate.mn