Танилцах дадлагын тайлан-Нягтлан бодох бүртгэл

8,900 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                    Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бөглөх болон Монос ХХК бүртгэлийн талаар оруулсан. Танилцах дадлагын тайлан бичихдээ гарын авлага болгож болно
Танд бүтээгдэхүүнүүд