Санхүүгийн тайланг хэрхэн бэлтгэх тухай

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Санхүүгийн тайлан бэлтгэх бүх арга аргачлал тодруулга нэмэлт материалууд болон дансуудыг ялгах зөв бүртгэх
Танд бүтээгдэхүүнүүд