Оюу толгойн төслийн судалгаа

40,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Уул уурхайн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудад зориулав. Оюу толгойн төсөл, судалгаа
Танд бүтээгдэхүүнүүд