Модны үртсээр шахмал түлш үйлдвэрлэх төсөл

40,000 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, эрсдлийн эсрэг үйл ажиллагаа Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
Танд бүтээгдэхүүнүүд