Аюулыг мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журам

10,000 

Танд бүтээгдэхүүнүүд