Оюу толгой ХХК-н 2023 онд зарласан тендерүүдийн жагсаалт

Тендерийн ангилалТендерийн тоо
Мэргэжлийн үйлчилгээ 27
Бараа материалын ханган нийлүүлэлт 21
Тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн нийлүүлэлт, үйлчилгээ 15
Зам, барилгын ажил 11
Үйлчилгээ 5
Сургалт 4
Хүний нөөц 4
Катеринг 3
Мэдээллийн технологи 3
Тээвэр 2

Мэргэжлийн үйлчилгээний тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/08/01 17:00Арилжааны зориулалттай баяжмалын дээжид сорьцын шинжилгээ захиалагаар хийх үйлчилгээ” үзүүлэх
2023/09/11 17:00Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/28 18:00г Өгөгдлийн менежментийн Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/21 17:00Ил уурхайд мэргэжлийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/02 17:00Барилгын бүтэц, хийцийн бүрэн бүтэн байдлын үзлэг шалгалтын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/05 17:00Ханбумбат нисэх онгоцны буудалд газрын болон зорчигч бүртгэлийн үйлчилгээ
2023/10/05 17:00Ил болон далд уурхайд тэсрэх бодис ханган нийлүүлэх, тэсэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/05 17:00Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/09 17:00Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа хийх Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/13 17:00Биологийн нөхөн сэргээлт, туршилт судалгаа хийх, Байгалийн ургамал үржүүлгийн газрыг ажилуулах үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/20 17:00Байгаль орчны итгэмжлэгдсэн лабораторид ус, хөрсний шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/27 15:00Хэвлэх төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/30 17:00Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд барих мах бэлтгэлийн үйлдвэрийн инженерийн зураг төсөл, зохиогчийн хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/11/27 17:00уурхайн Хүлэмжийн хийн ялгарлыг (Хамрах хүрээ 3) тооцоолох үйлчилгээ үзүүлэх
2023/12/15 17:00Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лабораторийн шинжилгээний үйлчилгээ үзүүлэх
2023/12/27 17:00Агааржуулалтын системийн засварын цехийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөл хийж гүйцэтгэх
2023/02/09 18:00Гурван талт зөвлөлийн Малчдын гомдол барагдуулах гэрээ 1, 2-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх хөндлөнгийн үнэлгээ
2023/02/14 15:00Шинэ Маршалын талбайн бүтээн байгуулалтын анхан шатны судалгаа, нарийвчилсан судалгаа болон зураг төслийн ажил гүйцэтгэх
2023/03/21 17:00Оюу толгой компанийн гадаргын усны менежмент хийхэд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ
2023/04/03 17:00Хайгуулын ажилд Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/04/17 18:00“Гүний уурхайн маркшейдерийн хөндлөнгийн хэмжилт, тайлан гаргах үйлчилгээ”
 Засварын цехийн барилгын инженерийн зураг төсөл, зургийн авторын үйлчилгээ”
2023/05/08 10:00Далангийн зүүн болон урд тодорхойлсон талбайд геофизикийн судалгаа хийх”
2023/06/05 17:00Бизнес шинэчлэлт, сайжруулалтын төсөлд дэмжлэг үзүүлэх Мэргэжлийн үйлчилгээ
2023/06/05 17:00Бизнес шинэчлэлт, сайжруулалтын төсөлд дэмжлэг үзүүлэх Мэргэжлийн үйлчилгээ
2023/07/03 17:00Инженерийн зураг төслийн захиалгат үйлчилгээ” үзүүлэх тухай
2023/06/27 17:00ОТ Дулааны төв станцын 7МВт болон 29МВт зуухны шугам хоолойд шинжилгээ хийн дүгнэлт гаргах, насжилтыг тодорхойлох” Мэргэжлийн үйлчилгээ

Бараа материалын ханган нийлүүлэлт тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/03/10 17:00Офсет хэвлэл бэлтгэн нийлүүлэх, хэвлэмэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
2023/04/25 15:00“Сараалжин хавтан” ханган нийлүүлэх
2023/05/08 17:00Гулсуур хоолой” ханган нийлүүлэх
2023/05/18 17:00Монгол Улсад баяжмалын уут үйлдвэрлэн нийлүүлэх
2023/05/22 17:00Түлшний Агуулах#2-н танкнуудын суулт болон хазайлтыг хэмжих үйлчилгээ болон мониторингийн багаж ханган нийлүүлэх
2023/05/22 17:00Монгол гэр нийлүүлэх болон гэр барих үйлчилгээ”
2023/05/29 17:00Тээрэм, бутлуур, урсгуурын цутгамал хуяг ханган нийлүүлэх
2023/05/29 17:00Гүний уурхайн бэхэлгээний хэрэгсэл” ханган нийлүүлэх
2023/05/30 17:00“Цахилгааны кабель” ханган нийлүүлэх
2023/06/05 17:00Гүний уурхайн бэхэлгээнд ашиглагдах резин материал” ханган нийлүүлэх
2023/06/22 17:00Цахилгааны хэрэгсэл болон төхөөрөмж нийлүүлэх тухай
2023/07/06 17:00Оюу толгойн уурхайд түлш ханган нийлүүлэх тухай
2023/08/21 17:00HDPE даралтат хоолой, хамгаалалтын холбогч” ханган нийлүүлэх
2023/08/22 17:00“Эрэг боолт ханган нийлүүлэх”
2023/08/24 17:00Хөнгөн тэрэгний шүүлтүүрийн сэлбэг хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх
2023/10/09 17:00Үндэсний соёл, амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулахад зориулсан хэрэгслүүд нийлүүлэх
2023/10/10 17:00Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн” ханган нийлүүлэх
2023/11/03 17:00Гүний уурхайн болон баяжуулах үйлдвэрийн цахилгааны болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
2023/11/03 17:00Гүний уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн суурин тоног төхөөрөмжийн механикийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
2023/11/03 17:00“Уурхай дахь үйлдвэрийн байгууламжуудын агааржуулалт, агаар сэлгэлт, салхивч, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
2023/12/12 17:00Оффисын тавилга, цахилгаан хэрэгсэл болон жижиг тоноглол ханган нийлүүлэх

 

Тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн нийлүүлэлт, үйлчилгээ тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/02/23 17:00Камазын сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
2023/02/27 17:00Дугуй засварын материал, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх
2023/03/20 17:00Хөнгөн оврын машин болон сэрээт өргөгч түрээслэх үйлчилгээ
2023/03/21 17:00Хаягдалын далан болон Ил Уурхайн мониторингийн тоног төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ үзүүлэх
2023/04/21 17:00Шохой хадгалах сав сэргээн засварлах үйлчилгээ”
2023/04/25 17:00Хаягдлын удирдлагын төвийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ
2023/06/08 17:00Хөнгөн тэрэг, 3.5 тонн Сэрээт өргөгч, 7 тонны Телехандлер”-ийн түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэх
 Уурхайн талбараас гадна хөнгөн тэрэгний болон дугуй засварын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/07/23 17:00Төрөл бүрийн хөдөлгөөнт өргөгч механизм (сэрээт ачигч, телехандлер, сагстай өргөгч, хайчин өргөгч) болон тэдгээрийн сэлбэг, үйлчилгээ нийлүүлэх
2023/08/01 17:00Хөнгөн тэрэг, автобус болон төрөл бүрийн зориулалтын ачааны машин (галын, аврах ажиллагааны, усны, түлшний, холигч болон бусад), тэдгээрийн сэлбэг, үйлчилгээ нийлүүлэх сэлбэг,
2023/09/11 17:00Батарейгаар ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүртэй төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, цэнэглэгч станц болон холбогдох үйлчилгээ нийлүүлэх
2023/09/11 17:00Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний ерөнхий хэрэглээний төрөл бүрийн багаж, сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
2023/09/18 17:00Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх, холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/02 17:00Ус хангамжийн систем ба ус цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагаа, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх
2023/11/03 18:00“FAG Detector III” чичиргээ хэмжигч багаж засварлах үйлчилгээ үзүүлэх

 

Зам, барилгын ажлын тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/01/12 15:00Уурхайн хамгаалалттай бүсэд хашаа барих болон үйлчилгээний зам засах ажил хийж гүйцэтгэх тухай
2023/01/31 15:00Ханбогд сумын эмнэлэгийн барилгын фасадыг шинэчлэх болон гаднах тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх
2023/07/03 17:00Барилгын ажлын төрөлжсөн үйлчилгээ захиалгаар үзүүлэх
2023/07/05 18:00Мод үржүүлгийн газар байгуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн үйлчилгээ
2023/08/30 17:00“Эрчим хүчний хэмнэлттэй оффисын барилга барих үйлчилгээ”
2023/09/21 17:00Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд мах бэлтгэлийн үйлдвэр барих зураг төсөл, худалдан авалт, барилгын ажлын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/21 17:00Таван Толгой хоорондын төмөр замын зураг төсөл боловсруулах, төмөр зам барих үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/22 17:00Уурхайн Логистик терминалын талбайд барилгын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/25 9:00Үндэсний соёл, амралтын хүрээлэнг сэргээн тохижуулах төсөлд Модон асар барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх
2023/10/10 17:00Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумд Дугат, Халивын сайр орчмын гадаргын урсцыг ажлын зураг төслийн дагуу хамгаалах, шилжүүлэх, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх
2023/11/06 17:00Оюу Толгой уурхайн талбарын Зүүн хаалганы хэсгийг нүүлгэн шилжүүлэх, зам, дэд бүтэц, барилга байгууламж барьж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ үзүүлэх

Үйлчилгээний тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/12/03 17:00Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод оффисын талбай түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай”
2023/02/02 18:00“Оюу толгой”-н уурхайн талбарт үсчний газар ажиллуулах үйлчилгээ”
2023/02/09 18:00“Оюу толгой”-н уурхайн талбарт гоо сайхны салон ажиллуулах үйлчилгээ”
2023/02/10 18:00Оюу толгой”-н уурхайн талбарт оёдол засварын газар ажиллуулах үйлчилгээ
2023/02/10 18:00Оюу толгой”-н уурхайн талбарт хүнсний дэлгүүр ажиллуулах үйлчилгээ

Сургалтын тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/05/02 18:00“Гадаад ажилтнуудад Монгол хэл заах сургалт”-ын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/09/21 17:00ЭМААБОХХ (Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин, Хуулийн хэрэгжилт), өндөр эрсдэлийн болон жолооны сургалтын үйлчилгээ
2023/09/22 17:00МХЕГ-ын тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн эрх олгох сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх
2023/08/21 17:00“Уурхайн ажилчидад Жюү жицүгийн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх”

Хүний нөөцийн тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/08/25 17:00“Нам хүчдэлийн засвар үйлчилгээний багт хүн хүч ханган нийлүүлэх” үйлчилгээ
2023/09/11 17:00Механик засварын цехийг туслах ажилтнаар хангах үйлчилгээ үзүүлэх
2023/12/12 17:00“Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ” үзүүлэх
2023/12/15 17:00Суурин тоног төхөөрөмж ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд зориулсан ажиллах хүч ханган нийлүүлэ

Катерингийн тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/02/09 18:00“Оюу толгойн уурхайн талбарт кофе шоп ажиллуулах үйлчилгээ”
2023/02/10 18:00Оюу толгойн уурхайн талбарт пиццаны газар ажиллуулах үйлчилгээ
2023/02/10 18:00Оюу толгойн уурхайн талбарт хоолны газар ажиллуулах үйлчилгээ

Мэдээлэл технологийн тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/03/24 17:00“Мэдээлэлийн технологийн (IT) чиглэлээр мэргэшсэн инженер, техникч” нийлүүлэх
2023/04/11 17:00Ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн сангийн програм хангамж хөгжүүлэх
2023/10/20 18:00“Oyu Tolgoi Goes Green” төслийн хүрээнд мобайл аппликейшн хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх

Мэдээлэл технологийн тендерүүдийн жагсаалт

ОгнооТендерийн нэр
2023/04/11 17:00“Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ”
2023/08/15 17:00Улаанбаатар хотын бүсэд бараа бүтээгдэхүүн хүргэх хүргэлтийн үйлчилгээ