Эрсдэлд суурилсан татварын хяналт шалгалтанд ашиглагдах аргыг сайжруулах нь

8,900 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Докторын ажилаас санаа авсан, нийт 11 хуудастай өндөр түвшинд бичигдсэн Эрдэм шинжилгээний ажил байна
Танд бүтээгдэхүүнүүд