Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг-уул уурхай

8,900 

  • Файлын агуулга                                                                                                                                     Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай болон Зөрчлийн тухай хуульд байгууллага бүр НББ бодлогын баримт бичиг боловсруулж мөрдөх үүрэг хүлээсэн.
Танд бүтээгдэхүүнүүд